Què significa acollir?

img_acollirLes famílies que es comprometen a acollir un infant l’integren com un membre més de la família durant cinc – sis setmanes a l’estiu. Tenen cura del menor assignat durant aquest temps i es fan responsables de recollir-lo el dia d’arribada i presentar-lo el dia que marxa en el lloc acordat per tal que retorni al seu país. Aquests infants no es poden adoptar. Només és una acollida temporal, sense cap possibilitat d’adopció.

Els nens i nenes que vénen per primera vegada tenen entre 8 i 12 anys i, per tant, ja disposen d’un cert grau d’autonomia. L’avantatge d’aquest grup d’edats és que tenen la possibilitat de poder fer més d’una estada, ja que l’acolliment ja no és possible a partir dels 18 anys, quan la persona, a casa nostra, ja és considerada major d’edat.

L’acollida suposa una despesa per a la família, ja que es fa càrrec de la manutenció de l’infant i del cost de les activitats d’oci. En el cas que el nen o nena vingui més d’un any, la família també s’haurà de fer càrrec del cost del bitllet. És a dir, Osona amb els Nens assumeix el cost del bitllet d’avió de la primera vegada, amb l’objectiu que puguin venir el màxim nombre d’infants, però, a partir del segon any, aquest cost va a càrrec de la família que l’acull.

El fet de tenir un infant acollit no significa que la família hagi d’organitzar activitats especials cada dia i que hagi d’incrementar el pressupost destinat a aquestes accions, sinó que el nen o nena acollit s’adapta al seu dia a dia. Cal tenir en compte que el més important per a aquests infants és el fet de poder canviar d’aires durant unes setmanes, generalment sortir d’unes condicions de vida dures i poder viure en un entorn d’amor i comprensió. Jugar, riure, compartir, descobrir… són les principals necessitats d’aquests infants.

Osona amb els Nens s’ocupa de tramitar la documentació necessària, juntament amb associacions dels països d’origen, Ucraïna i Bielorússia. El procés finalitza amb l’aprovació de la documentació del programa d’acollida per part de la Direcció General d’Atenció a la Infància de la Generalitat de Catalunya i amb l’aprovació dels governs d’Ucraïna i Bielorússia, que finalment expedeixen els visats pertinents.

Osona amb els Nens també gestiona les assegurances i l’expedició de la targeta sanitària vàlida a Catalunya, i alhora organitza reunions informatives amb les famílies d’acollida.